Serdecznie zapraszamy Kibiców! Wstęp wolny!

Ashley Whippet® Invitational (AWI)

ZASADY OGÓLNE

W skład oficjalnych zawodów Ashley Whippet® Invitational World Championships Series wchodzi wyłącznie kategoria startowa Open, zawierająca rundy Freestyle oraz Toss & Catch. Odrębną rozgrywką jest otwarta dla wszystkich konkurencja techniczna TP Toss & Catch.

Kwalifikacje na finały europy i świata mogą otrzymać jedynie zawodnicy startujący w kategorii Open. Kategorie startowe inne niż Open ustalane są przez organizatora zawodów i zwycięstwo w nich nie jest premiowane kwalifikacją na Mistrzostwa Świata i Europy.

W 2012 roku odbędzie się następująca liczba zawodów kwalifikacyjnych:

 • 10 w USA
 • 11 w Europie
 • 2 w Azji

Kwalifikacje do mistrzostw świata i europy AWI

Pierwszych 5 miejsc w kategorii Open, otrzyma kwalifikację na finały Mistrzostw Świata i Europy Ashley Whippet Invitational World Championships 2012. Zwycięzca edycji AWI World Championships z poprzedniego roku, automatycznie otrzymuje kwalifikację na finały w następnym roku.

Na wszystkich zawodach Ashley Whippet Invitational obowiązują te same zasady, zgodne z regulaminem AWI.

Zawodnik może zakwalifikować się do finałów AWI World Championships 2012 z maksymalnie dwoma psami. Jeśli jeden zawodnik znalazł się w pierwszej piątce z większą ilością psów, kwalifikacje otrzymają jego dwa pierwsze psy, a pozostałe kwalifikacje przechodzą na drużyny z kolejnych miejsc. Jeśli zawodnik zdobył już kwalifikację i występując na kolejnych zawodach kwalifikacyjnych AWI znajdzie się w pierwszej piątce, kwalifikacja przechodzi na kolejną drużynę.

Jeśli zawodnik nie zdecyduje sie na uczestnictwo w finałach europejskich i/lub światowych, to kwalifikacja NIE przechodzi na żadnego innego zawodnika.

Przebieg zawodów

Rozgrywki kwalifikacyjne mogą składać się z:

 • dwóch rund Freestyle i jednej rundy Toss & Catch
 • jednej rundy Freestyle i jednej rundy Toss & Catch

Liczba rund jest uzalezniona od zaplanowanych ram czasowych zawodów, a także ilości zgłoszonych zawodników. Zmiany leżą w gestii organizatora, sędziego głównego i/lub dyrektora zawodów.

Rozstrzyganie remisów

Dla kategorii Open, przy rozstrzyganiu remisów brana jest pod uwagę następująca kolejność liczby zdobytych punktów w PIERWSZEJ rundzie Freestyle:

 • Catch ratio
 • Team score
 • Dog score
 • Human score
 • Overall score

Dyski

Następujące dyski dopuszczone są do uzytku na wszystkich zawodach AWI:

 • Wszystkie modele psich dysków firmy Hero
 • Wszystkie modele psich dysków firmy Wham-O
 • Wszystkie modele psich dysków firmy Hyperflite
 • Wszystkie modele psich dysków firmy Dogstar

Wszystkie psie dyski w wersji „pup” (o mniejszej średnicy) są również dopuszczone. Jeśli zawodnik zdecyduje się na użycie dysków o zmniejszonej średnicy w trakcie rund(y) Freestyle, w rundzie Toss & Catch może użyć dysku o większej średnicy.

Jeśli zawodnik posiada psie dyski, które nie zostały powyżej wymienione, będą one podlegały ocenie sędziego głównego co do możliwości ich użycia.

Psy dopuszczone do zawodów

Każdy zdrowy pies może brać udział w zawodach z serii AWI, z uwzględnieniem poniższych zasad:

Psy będące w trakcie rozwoju anatomicznego (do ukończenia 12 miesięcy), nie mogą brać udziału w kategorii Open - ze względu na ryzyko wystąpienia obrażeń.

Psy, które nie ukończyły jednego roku, mogą brać udział w mistrzostwach TP Toss & Catch (nie będącej częścią kategorii Open).

Organizator zdaje sobie sprawę, iż czasami trudno jest ocenić wiek psa pochodzącego ze schroniska i nie chce wykluczać takich psów z zawodów na podstawie wieku. Dlatego zwraca się z prośbą do właścicieli psów, aby wg własnej najlepszej oceny wieku zgłaszali psa do odpowiedniej kategorii. Psy poniżej 18. miesiąca nie mogą wykonywać odbić od ciała, a starsze psy powinny wykonywać je w bezpieczny sposób.

Suki w którymkolwiek ze stadiów cieczki nie mogą przebywać na terenie zawodów.

Wszystkie psy bezwzględnie muszą mieć ważne szczepienia przeciw wściekliźnie.

Zalecamy, aby psy były również zaszczepione przeciw parwowirozie i kaszlowi kenelowemu oraz zabezpieczone przeciw kleszczom.

Dyskwalifikacje

Decyzje w sprawie wykluczeń/dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny.

Do bezwzględnych podstaw wykluczenia z zawodów należą:

 • spowodowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia psa
 • suki w którymkolwiek stadium cieczki
 • psy poniżej 12. miesiąca życia biorące udział w konkurencji freestyle
 • psy wykazujące nadmierną agresję
 • psy bez ważnego szczepienia przeciw wściekliźnie
 • niekulturalne i nieparlamentarne komentarze pod adresem sędziów i organizatora
 • używanie obraźliwego czy niecenzuralnego języka
 • niesportowe zachowanie

Zawodnicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie swoich psów w trakcie każdej imprezy AWI. W trakcie zawodów, psy powinny być pod stałym nadzorem i opieką zawodników.

Brak zastosowania się do którejkolwiek z ww. zasad może skutkować dyskwalifikacją danej drużyny, na podstawie decyzji sędziego głównego.

Zasady rejestracji

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji będą ogłoszone przed każdą imprezą. Prosimy o przybycie na czas i dopełnienie rejestracji, aby móc wziąć udział w zawodach. Nie ma opcji „spóźnionej rejestracji”. Po zamknięciu rejestracji, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wszyscy zawodnicy muszą podpisać notę o odpowiedzialności za psa oraz zgodę na udostępnienie własnego wizerunku. Po podpisaniu ww. noty, nie będzie możliwa zmiana psa lub zawodnika.

Przerwanie rundy Freestyle oraz Toss & Catch

Jeśli w trakcie rundy Freestyle nastąpią przerwy w odtwarzaniu muzyki, albo nastąpi całkowite jej zatrzymanie, zawodnik musi przerwać występ jeśli sędziego główny to zasygnalizuje.

Jeśli sędzia główny da sygnał do przerwania występu, następuje zatrzymanie odtwarzania muzyki oraz oceniania przez sędziów. Przy wznawianiu występu, muzyka będzie cofnięta do momentu przerwania. W przypadku znaczącej przerwy, sędzia główny ma również prawo do zezwolenia na ponowne rozpoczęcie występu (powtórzenie rundy). Jeśli sędzia uzna, że przerwa nie była znacząca, zawodnik będzie kontynuował występ od momentu przerwania.

Jeśli podczas rundy Freestyle lub Toss & Catch nastąpi nieoczekiwane zakłócenie występu, np. wtargnięcie innego psa na pole, czas zostanie zatrzymany na sygnał sędziego, a zawodnik będzie miał jedną z trzech opcji do wyboru:

 • Po wyeliminowaniu przyczyny przerwy zawodnik może kontynuować występ.
 • Po wyeliminowaniu przyczyny przerwy zawodnik może od razu rozpocząć cały występ od początku.
 • Zawodnik może powtórzyć występ po zakończeniu wszystkich występów z rundy Freestyle.

Przerwa na załatwienie potrzeb fizjologicznych przez psa

Zawodnicy i opiekunowie są zobowiązani do sprzątania po swoim psie. Mając na uwadze innych współzawodników, a także zdrowie psów, zawodnicy muszą umożliwić psom załatwienie potrzeb fizlologicznych zanim zostaną poproszeni na pole startowe. Jeśli zdarzy się, że pies załatwi się na polu startowym, czas nie zostanie zatrzymany, a zawodnik musi kontynuować rundę. Po zakończeniu rundy zawodnik będzie miał odpowiednią ilość czasu na posprzątanie terenu.

Zasady dodatkowe

Wszyscy zawodnicy powinni wziąć udział w odprawie przed rozpoczęciem zawodów.

W trakcie zawodów, na obszarze pola startowego mogą przebywać tylko: pies, zawodnik, organizatorzy, sędziowie.

W żadnym momencie na obszarze pola startowego nie wolno używać żywności czy psich smaczków.

Startujący zawodnicy, na obszar pola startowego mogą zabrać ze sobą tylko psa i dyski, które będą używane podczas występu.

Psy, będąc na polu startowym, mogą nosić obrożę używaną do przypinania smyczy.

Na obszarze pola startowego nie wolno używać obroży elektrycznych, kolczatek czy innych obroży szkoleniowych.

Pies musi być na smyczy w trakcie gdy przebywa poza obszarem pola startowego.

Każda czynność, która może być uznana za rozpraszającą zawodnika startującego, powinna być wykonywana na tyle daleko od pola startowego, aby nie przeszkadzać zawodnikowi.

UWAGA:
ORGANIZATORZY ZAWODÓW ASHLEY WHIPPET® INVITATIONAL WORLD CHAMPIONSHIP SERIES, ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY FORMATU, ZASAD ROZGRYWKI, RAM CZASOWYCH, ITP., W CELU DOSTOSOWANIA ZAWODÓW DO POTRZEBY DANEJ SYTUACJI I W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEGO ICH PRZEBIEGU.